Sen de patiKademi'ye başvurmak istiyorsan 🙂

      Patika-Der (Paylaşımcı Toplumsal İyilik Kampanyaları Derneği) gençlik merkezli, gençlerin sorunlarının çözümüne yönelik projeler üreten bir dernektir. Projelerin devamlılığını sağlayacak ve projeler oluşturacak yeni üyeler için 4 yıldır PatiKademi adında bir akademi düzenleniyor.

      Bu akademi ile katılımcıların proje yazma, proje yürütme aşamaları, bütçe oluşturma, ekip olma bilinci, liderlik, sosyal politikalar, Türkiye’nin gençlik profili, kent sosyolojisi, geleceğin fırsatları ve riskleri gibi konularda fikir sahibi olmaları sağlanıyor.

Proton Süreci

    PatiKademi’de proje geliştirme eğitimlerinin bir dönütü olacak olan Proton (Proje Maratonu) adı verilen bir süreç ile akademi katılımcıları mezun ediliyor.

    Bu süreçte katılımcılar üçer kişilik ekipler oluştuyor. Bu ekiplere bir akran mentör (daha önceden akademiyi tamamlamış bir öğrenci) ve bir veteran mentör dahil oluyor ve toplamda 5 kişilik ekipler tamamlanmış oluyor. Ekipler 2 gün boyunca belirlenen yerde mentörlerinin de desteğiyle bir sosyal girişimcilik fikri üretip sonrasında jüriye sunuyorlar.

    Özel jüriden geçen projeler, gelecek seneden itibaren projelerini hayata geçirme imkanı veriliyor.

Patikademi 2020 Programı

Paydaşlar:   Patika-Der,  Nilüfer İnovasyon Merkezi, Wimbledon Language Academy Bursa

    Gençlerin yaşadığı sorunların farkında olan Patika-Der, bu sorunlara çözümün yine gençler tarafından hazırlanacağının bilincindedir. Bu sebepten Patikademi 2020 Bursa’da yaşayan gençlerin sorunları temelinde şekillendirildi. Bu sayede gençlere sorunlarını duyurma ve çözüm üretme fırsatı sunulmuş olacak.

   Dördüncüsü düzenlenecek eğitimlerde daha profesyonel destek için Nilüfer İnovasyon Merkezi ile iş birliği yapıldı. Ortak çıkarılan eğitim programı Nilüfer İnovasyon Merkezi’nin alanında uzman üyeleri tarafından verilecek.

    Eğitim süreci tamamlandıktan sonra 2 günlük Proton (Proje Maratonu) süreci başlayacak. Bu senenin konsepti “Şehrin İçin Üret”. Katılımcılar yerelde gördükleri, yaşadıkları sorunları yerelden çözüm arayacaklar. 2 günün sonunda ortaya çıkan projeler, Nilüfer Kent Konseyi ve Nilüfer İnovasyon Merkezi üyelerinin de bulunduğu özel jüriye sunulacak.

  Jüri tarafından kabul görülen projeler Nilüfer İnovasyon Merkezi’nin mentörlüğünde hayata geçirilecek. Proton sonundaki değerlendirmede en yüksek puanı alıp birinci olan ekibe Wimbledon Language Academy tarafından 1 program yabancı dil eğitimi ücretsiz olarak verilecek.

Patikademi Programı 

Eğitim Günleri:
13 Mart 2020 Cuma saat 10:00-18:00
14 Mart 2020 Cumartesi 10:00-18:00
15 Mart 2020 Pazar 10:00-18:00

Yer: Nilüfer İnovasyon Merkezi
Ulaşım: Nilüfer Belediyesi

Akademi Ana Konular: 
o Katılımcılık
o Sosyal sorumluluk
o Sosyal sorumluluk projesi yazma
o Sosyal girişimcilik

Proton Program 

Proje Hazırlama:
21 Mart 2020 Cumartesi saat 10:00-19:00
22 Mart 2020 Pazar saat 10:00-17:00

Jüriye Sunum
22 Mart 2020 Pazar saat 17:00-19:00

Yer: Nilüfer İnovasyon Merkezi
Ulaşım: Nilüfer Belediyesi

Proton Sürecinde Katılımcılardan Beklenenler:
Projenin adı
Projenin logosu, sloganı
Projenin kategorisi
Projenin hedef kitlesi
Projenin amacı
Projenin yaratacağı fayda (beklenen sonuçlar)
Projenin uygulama adımları
Projenin Planlanması (İş takvimi, bütçe vb.)
Projeye kaynak belirlenmesi
Projenin sürdürülebilirliği
Projenin riskleri

Sık Sorulan Sorular

PatiKademi, Patika-Der (Paylaşımcı Toplumsal İyilik Kampanyaları Derneği)’in 2017 yılından itibaren devam eden, gençlere proje yazma ve sosyal girişimcilik eğitimi vermeyi amaçlayan eğitim programıdır.

Proton (Proje Maratonu) ise PatiKademi eğitiminin devamında iki gün süren bir proje oluşturma maratonudur. Katılımcılar iki gün boyunca gün boyu ve gece çalışarak akran ve veteran mentörleriyle topluma faydalı projeler çıkarmayı amaçlarlar.

Önceliğimiz gençler (18-25) ve üniversite öğrencileri olmakla birlikte, hayallari ve sosyal kaygıları olan herkes başvurabilir.

Web sitemizde yer alan başvuru formununun sitemizde belirtilen tarihlerde Patika-Der’e ulaştırılması gerekmektedir.

PatiKademi eğitimi ücret gerektirmemektedir.

24 Şubat- 8 Mart 2020 tarihleri arasında başvuru yapabilirsiniz.

Katılımcıların alımı genel olarak bireysel çaptadır. 

İnternetten ilk başvurudan sonra katılımcılara mail yoluyla mülakat aşamasına kabul edilip edilmedikleri bildirilir.

Mülakat aşaması için hak kazanan katılımcılara yine mail yoluyla mülakatın zamanı ve yeri bildirilir.

Proton, Nilüfer İnovasyon Merkezinde yapılacak.

Görükle ve Bursa Uludağ Üniversite’den kalkan servisler olacaktır.

Bir yanıyla sosyal girişimcilik yarışması olduğundan her katılımcının bilgisayara ihtiyacı olmamakla birlikte, katılımcılardan kendi bilgisayarlarını getirmeleri beklenmektedir.

Program dili Türkçe olacaktır.

Jüri üyeleri, ekiplerin sunumlarını dinleyecek, projeleri değerlendirecek ve kazanan ekipleri belirleyecektir. Kazanan ekipler sunumlardan hemen sonra duyurulacaktır

Proton sonundaki proje değerlendirmesinde en yüksek puanı alıp birinci olan 3 kişilik ekipteki katılımcılara Wimbledon Language Academy tarafından 1’er program yabancı dil eğitimi (İngilizce ile sınırlı değildir) ücretsiz olarak verilecek.

Ayrıca kazanan ekibine projesini gerçekleştirmesi için inovasyon kaynağı aktarılacaktır.

info@patikader.com adresinden PatiKademi görevlileri ile iletişime geçebilirsiniz.

KAPAT